Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Njoftime Falas » Institucione Shteterore

Institucione Shteterore

Institucione Shteterore

Institucione Shteterore Shqiptare, Administrata Shteterore e Republikes se Shqiperise.

Ketu do te gjeni te gjitha faqet zyrtare te administrates ne Shqiperi te Institucione Shteterore.

Institucione Shteterore

Vizitoni me poshte faqet zyrtare te institucioneve shteterore dhe klikoni faqen e institucionit qe deshironi.

Avokati i Popullit => http://www.avokatipopullit.gov.al

Gjykata Kushtetuese => http://www.gjk.gov.al

Keshilli i Ministrave => http://www.keshilliministrave.al

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve => http://www.cec.org.al

Kuvendi i Shqiperise => http://www.parlament.al

Presidenti i Shiqperise => http://www.president.al

Prokuroria e Pergjithshme Shqiptare => http://www.pp.gov.al

Ministria e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit => http://www.mbu.gov.al

Ministria e Drejtesise => http://www.justice.gov.al

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes => http://www.mete.gov.al

Ministria e Financave => http://www.minfin.gov.al

Ministria e Integrimit Europian => http://www.mie.gov.al

Ministria e Mbrojtjes => http://www.mod.gov.al

Ministria Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave => http://www.moe.gov.al

Ministria e Punes dhe ceshtjeve Sociale => http://www.mpcs.gov.al

Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit => http://www.mpp.gov.al

Ministria e Puneve te Jashtme => http://www.mfa.gov.al

Ministria e Shendetesise => http://www.abc.com.al

Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve => http://www.mtkrs.gov.al

PD – Partia Demokratike e Shqiperise => http://www.pd.al

PS – Partia Socialiste e Shqiperise => http://www.ps.al

INSTAT – Instituti Shqiptar i Statistikes => http://www.instat.gov.al

Gjykata e Larte => http://www.gjykataelarte.gov.al

Gjykata e Tiranes => http://www.gjykatatirana.gov.al

Bashkia e Tiranes => http://www.tirana.gov.al

Bashkia e Lezhes => http://www.lezha.org

Keshilli i Qarkut Lezhe => http://www.qarkulezhe.gov.al

Qendra e Publikimeve Zyrtare => http://www.legjislacionishqiptar.gov.al

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane => http://www.cci.gov.al

ERT – Enti Rregullator i Telekomunikacioneve => http://www.ert.gov.al

KKRT – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit => http://www.kkrt.gov.al

Qendra e Publikimeve Zyrtare => http://www.qpz.gov.al

Enti Rregullator i Energjise Elektrike => http://www.ere.gov.al

Sherbimi Informativ Shteteror (SHISH) => http://www.shish.gov.al

Leave a Reply

© 2012 Lezha Online · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress