Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Njoftime Falas » Parda-Er Shpk

Parda-Er Shpk Foto.1

Parda-Er Shpk Foto.1

Parda-Er Shpk:Prodhim e shitje te materialeve inerte gure, zhavor, rere etj, hapje punime minerale, hapje rrugesh me lende ekspolozive.

Shfrytezim mineralesh nentoke e ne siperfaqe, tregetim dhe import-eksport i tyre si dhe i te gjitha materialeve te mesiperme, tregetim dhe import-eksport i tyre dhe i te gjitha materialeve te mesiperme.

Parda-Er Shpk

Shoqeria Parda-Er Shpk kryen germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Ndertime civile-turistike – bujqesore deri ne 5 kate, mbi 5 kate – rikonstruksione. Ndertim rruge kategoria IV dhe V. Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbishtresa rrugore.

Parda-Er Shpk operon ne ndertimin e  urave dhe vepra arti deri 10 m. Ndertim ujsjelles-kanalizime-kanale e impiante vaditje. Perforcim themeli e punime nen tokesore. Izolime mbi dhe nen tokesore nga ujrat. Punime karpentjerie druri. Punime karpentjerie metalike. Objekte civile – Industriale –turistike prej murature e skelete beton arme deri 5 kate. Instalime hidrosanitare. Rruge auto kategoria V dhe IV.

Administrator: Paulin Ndrejaj
Emri Tregtar: Parda-er
Adresa: Rubik, prane lumit Mat
Tel: 0672060100

Foto Album

Parda-Er Shpk Foto.2

Parda-Er Shpk Foto.2

Parda-Er Shpk Foto.3

Parda-Er Shpk Foto.3

Parda-Er Shpk Foto.4

Parda-Er Shpk Foto.4

Leave a Reply

© 2012 Lezha Online · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress